, IETS MEER OVER DE GANG VAN ZAKEN : Ook mijn Nederlandse man en ik hebben elkaar via een bemiddelingsbureau gevonden. Uiteraard hebben ook wij eerst alleen gecorrespondeerd en elkaar op die manier beter leren kennen. Na 1 jaar corresponderen hebben wij elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoet, deze eerste persoonlijke kennismaking vond op de Filipijnen plaats. Mijn man verbleef tijdens zijn verblijf op de Filipijnen vanzelfsprekend bij mij thuis, overigens een prima manier om de mensen en de leefwijze op de Filipijnen goed te leren kennen, maar dit is uiteraard niet verplicht.  Na te zijn getrouwd zijn wij uiteraard naar Nederland afgereisd. Nadat ik mijn vriendinnen en kennissen op de Filipijnen had verteld dat ik met een Nederlander ging trouwen en in Nederland zou gaan wonen werd mij telkens gevraagd of ik voor mijn vriendinnen etc. ook een pen vriend c.q. toekomstige partner wilde zoeken. Gewoon eerst met elkaar schrijven, foto's uitwisselen trachten zoveel mogelijk van elkaar te weten te komen en uiteindelijk wellicht een persoonlijke ontmoeting. Thans beschik ik over zeer veel namen, adressen , persoonlijke gegevens en foto's van Filipina's die graag met een Nederlandse of Belgische man in contact willen komen, met als voornaamste doel om met 1 van hen te kunnen trouwen of samen te kunnen wonen en gelukkig te worden voor de rest van het verdere leven. Dagelijks komen er nieuwe aanmeldingen vanuit de Filipijnen binnen en regelmatig maak ik nieuwe fotoboeken in kleur of foto-brochures waarbij elke foto zijn eigen nummer heeft. In een apart gegevensboek vindt u dan van elk nummer de daarbij behorende naam, de leeftijd, de geboorte-datum, de lengte, het gewicht, het geloof, het beroep, de genoten opleiding, burgerlijke staat, of het meisje of de vrouw kinderen heeft, zo ja hoeveel, de hobbies, of het meisje of de vrouw wil trouwen, of zij een gescheiden man accepteert, wat voor soort man zij zoekt en vaak ook vele andere persoonlijke gegevens zoals niet onbelangrijk alle contactgegevens, zodat u onmiddelijk contact met de dames van uw keuze kunt opnemen. De meeste meisjes/vrouwen, die de wens te kennen hebben gegeven om via mij een correspondentie te starten met als uiteindelijk doel te kunnen trouwen of samen te kunnen wonen, zijn zo tussen de 18 en 35 jaar. Maar er zijn er ook genoeg van 37 en 38 jaar evenals 40, 45 jaar en ouder. Er is dus voor elke leeftijdsgroep wel een partner te vinden. De opleidingen en beroepen van de meisjes/vrouwen zijn ook van heel verschillend niveau. Er zijn er met alleen maar lagere school - echter heel weinig - de meesten hebben toch wel minimaal High school gedaan, maar ook heel veel hebben een College opleiding of een universitaire opleiding.. Met de beroepen is dat hetzelfde: van fabrieksarbeidster, baby-sitter, huishoudster, dameskleermaakster, schoonheidsspecialiste, vis-verkoopster en school-juffrouw tot aan zakenvrouw etc. Aan de hand van de foto's en de uitvoerige gegevens van de meisjes/vrouwen kunt u nu zelf een (1) of meerdere Filipina's aanschrijven. Ik raad u echter aan om in het begin meerdere ( tussen de 15 en 25 ) dames te schrijven. De meisjes/vrouwen zijn daarvan op de hoogte, zij weten het dus. Tevens is het belangrijk de meisjes/vrouwen in te lichten over b.v. de gewoontes, de gebruiken, de kou en al dat soort zaken. Aan U om in uw correspondentie daarop uitvoeriger in te gaan en ze te vertellen wat ze kunnen verwachten. Niet alleen de mooie dingen, maar ook de minder prettige zaken in onze westerse maatschappij. Indien u beslist een correspondentie te starten krijgt u naast de foto boeken in kleur en  het gegevensboek met uitvoerige informatie over de meisjes/vrouwen ook nog uitgebreide informatie meegeleverd. Informatie die o.a. betrekking heeft op de Filipijnen als land maar ook alle uitgebreide informatie over de voor u en het meisje of de vrouw benodigde papieren om eventueel op de Filipijnen of in Nederland te kunnen trouwen en het visum. Verder krijgt u informatie over de reis naar de Filipijnen, hotels, en verder tips hoe u uw kosten zo laag mogelijk kunt houden, de waarde van het geld op de Filipijnen en al dergelijke zaken. Het is echter teveel om nu alles op te sommen. Ik kan u echter verzekeren dat u niet alleen over de schoonheid en het karakter van de Filipina's verbaasd zult zijn maar ook over de hoeveelheid verstrekte informatie. Als u gaat schrijven zult u merken dat elke brief enthousiast beantwoord wordt, vaak met een opmerkelijke openhartigheid. Nadat u over en weer, hopelijk intensief, met elkaar heeft gecorrespondeerd, kunt u later met de Filipijnse van uw keuze een persoonlijke ontmoeting regelen. Dat kan op de Filipijnen gebeuren maar b.v. ook in Nederland. Het is een kwestie van uw eigen mogelijkheden en natuurlijk van onderling overleg. Zo'n ontmoeting op de Filipijnen lijkt waarschijnlijk een dure aangelegenheid, maar het valt best wel mee. Het hoeft vaak niet meer te kosten dan een lange vakantie op de Canarische eilanden.
MEER OVER DE GANG VAN ZAKEN
ELGE relatiebemiddeling  Kemphaanstraat 12, 3742 V.H. Baarn, Nederland. Telefoon: 0355425154 Mobiel: 0683361311 www.elgerelatiebemiddeling.nl e-mail: mail@elgerelatiebemiddeling.nl e-mail: elgrelatiebemiddeling@hotmail.com bankrekening ( IBAN ): NL26 INGB 0663 2710 02  (BIC) INGBNL2A t.n.v. E.R. Miao, Baarn, Nederland.
    (c) Elizabeth Miao