, Wat zijn de inschrijvingskosten : U zult er hopelijk begrip voor kunnen opbrengen dat mijn bemiddeling niet gratis kan zijn. Er moeten advertentie-kosten worden betaald, foto en gegevensboeken worden gemaakt, brieven geschreven, porti betaald etc. etc. Ondanks deze kosten heb ik de kosten voor u zo laag mogelijk gehouden !!! Mijn fotoboeken en gegevensboeken worden zo goed als mogelijk up-to-date bijgewerkt. Zodra ik weet dat een dame met iemand een intensievere correspondentie aan het voeren is en zij mij verzoekt haar nummer door te halen, doe ik dit onmiddellijk. Ook wordt aan de hand van nieuw binnengekomen brieven, e-mails en inschrijvingsformulieren nieuwe fotobrochures en gegevenslijsten samengesteld. Vandaag de dag gebeurd dat ook heel veel middels de sociale media, welke er vroeger niet was. 99 procent van de filipina’s welke bij mij staan ingeschreven hebben een facebook-account. Dit resulteerd dat het kennismaken en de correspondentie sneller verloopt en men elkaar sneller leert kennen. Indien u besluit om een  correspondentie te starten krijgt u ook nog eens per 3 maanden de nieuw binnengekomen gegevenslijsten met bijbehorende fotobrochures GRATIS toegestuurd. Indien u een e-mail adres heeft en u dat aan mij kenbaar maakt, stuur ik u eens per 3 maanden alles per e-mail toe. Dit voor een periode van 1 jaar. De totale kosten voor dit alles zijn slechts eenmalig  €. 200,=  U BETAALTD BIJ MIJ GEEN INSCHRIJFGELD, GEEN BEDRAG VOOR ELK ADRES ZOALS BIJ ANDERE BUREAU'S. NEE, U KRIJGT ALLE FOTO'S,  GEGEVENS OVER DE MEISJES/VROUWEN EN NIET ONBELANGRIJK OOK ALLE CONTACTGEGEVENS VAN DE DAMES IN 1 KEER TOEGEZONDEN, TESAMEN MET VEEL INFORMATIE EN TIPS. Tevens krijgt u, zoals al eerder vermeld, eens per 3 maanden alle nieuwe foto's en gegevens etc. GRATIS toegezonden ( per e-mail of per post ) dit voor een periode van 1 jaar. Zodra ik bovengenoemd bedrag heb ontvangen stuur ik u alle gegevens met contactadressen toe. Het is nu aan u om ca. 10 tot 25 filipina’s te selecteren op uiterlijk en andere persoonlijke gegevens, u kunt dan na uw selectie onmiddelijk contact met de dames opnemen (  dit kan vaak ook, zoals gezegd, middels de sociale media, wat het elkaar leren kennen alleen maar versneld ). Aan de hand van de antwoorden gaat u dan zelf verder selecteren. Beter kan het eigenlijk niet. Mocht blijken ( wat zelden gebeurd ) dat de correspondentie niet klikt of het meisje/vrouw u niet accepteerd, dan kunt u altijd een nieuwe selectie maken, net zolang tot u bent geslaagd.. Een goede eerste introduktiebrief is natuurlijk zeer belangrijk. Vertel zoveel mogelijk over uzelf, uw karakter, hobbies, leefomstandigheden, werk, wonen, waar u van houdt, niet van houdt, postuur etc, etc., voeg een goede foto of foto’s toe en vertel ook waarom u voor een filipina kiest. Om u alvast een indruk te geven van het één en het ander, treft u op deze web-site pagina’ aan met foto‘s van een aantal Filipina’s welke bij mij staan ingeschreven. Let wel, dit zijn niet alle dames welke bij mijn bureau staan ingeschhreven, het is onmogelijk alle foto‘s van de Filipina‘s welke staan ingeschreven op mijn web-site te publiceren.              Ook wil ik u nog mededelen dat het niet alleen mijn bedoeling is u de foto en de gegevensboeken te leveren, want als u later verdere hulp of inlichtingen nodig heeft, dan ben ik altijd bereid u van dienst te zijn, zoveel ik kan. Als u besluit op mijn aanbod in te gaan, dan kunt u het bedrag van €. 200,= op 1 van de navolgende manieren betalen:  -  overmaken naar bankrekening NL26 INGB 0663 2710 02 (indien nodig Bic code van de bank INGBNL2A) t.n.v E.R. Miao,    Baarn, Nederland.  of -  kontant opsturen per aangetekende brief naar ELGE Relatiebemiddeling, E.R. Miao, Kemphaanstraat 12, 3742 V.H Baarn,    Nederland. Zodra ik bovengenoemd bedrag heb ontvangen stuur ik u de bestelde gegevens zoals bovenstaand tesamen met een faktuur van het door u betaalde bedrag bij voorkeur per e-mail of middels een dvd toe. INDIEN INTERNET HEEFT: Indien u zelf internet heeft, laat het mij dan ook even weten. Het toesturen van het door u bestelde gaat per e-mail wel zo makkelijk en u heeft ook het voordeel dat het fotoboek dan in kleur is. Dus heeft u betaald en intenet, geef dan uw e-mail adres door en dezelfde dag heeft u alles per e-mail ontvangen. Ik heb het bedrag, dat u voor alle foto's, persoonlijke gegevens, contactgegevens en verdere informatie en tips betaalt bewust zo laag mogelijk  gehouden zodat zoveel mogelijk mannen de kans krijgen hiervan gebruik te kunnen maken. Ik wil u en de meisjes/vrouwen op  de Filipijnen een reeële kans geven om kennis met elkaar te maken met als uiteindelijk doel een gelukkig gezin te hebben. BETALING IN GEDEELTES : Indien het voor u een probleem is het totale bedrag van €. 200,= in 1 keer te  betalen, dan is het ook mogelijk  het bedrag in gedeeltes te betalen. Ik zou u dan willen verzoeken mij wel even een briefje of e-mail te sturen zodat wij samen afspraken over de betaling in gedeeltes kunnen maken.
KOSTEN FOTO EN GEGEVENSBOEKEN MET HEEL VEEL PERSOONLIJKE INFORMATIE
ELGE relatiebemiddeling  Kemphaanstraat 12, 3742 V.H. Baarn, Nederland. Telefoon: 0355425154 Mobiel: 0683361311 www.elgerelatiebemiddeling.nl e-mail: mail@elgerelatiebemiddeling.nl e-mail: elgrelatiebemiddeling@hotmail.com bankrekening ( IBAN ): NL26 INGB 0663 2710 02  (BIC) INGBNL2A t.n.v. E.R. Miao, Baarn, Nederland.
    (c) Elizabeth Miao