, Bijzonder fijn dat u mijn website bekijkt. Werkelijk, het kan het begin zijn van een nieuw levensgeluk, ook voor U ! Dit zeg ik niet zomaar, want voor mijzelf begon het allemaal op dezelfde manier. Ik ben, als Filipijnse, met een Nederlandse man getrouwd en wij zijn er beide zeer gelukkig mee. Zo'n 32 jaar geleden was mijn geboorteland, de Filipijnen, nauwelijks in Europa bekend. Na de presidents-wisseling in 1986, toen mevrouw Cory Aquino president werd, is dat wel veranderd. De kranten, radio en televisie geven voortdurend informatie over het land, hun bewoners en de levensomstandigheden. Maar wellicht is het toch nog wel goed als ik u enkele dingen over mijn geboorteland vertel. De Filipijnen  bestaat uit duizenden eilanden, groot en klein. Het land zelf telt zo ongeveer 100 miljoen inwoners. Het is een schitterend tropisch land. Door de enorme bevolkingsaanwas, het gebrek aan grote industrieen en daardoor tevens gebrek aan werk, is het nogal arm. De bevolking is al eeuwenlang overwegend katholiek en heeft, mogelijk mede daardoor, een gemiddeld redelijk tot goed opleidingsnivo, het merendeel van high-school tot en met college en zelfs velen hebben universiteit afgerond. Dit is dan ook de reden dat praktisch iedereen de engelse taal beheerst. Opmerkelijk is een groot geboorte overschot aan meisjes. Daar de salarissen op de Filipijnen nogal laag zijn en er bovendien te weinig werk is, proberen veel Filipijnse mannen in het buitenland - veelal in het Midden-Oosten - werk te krijgen. Als ze dat  lukt, trouwen ze meestal op latere leeftijd. Ook meisjes/vrouwen proberen vaak in het buitenland een baan te vinden. Maar veel liever trouwen ze met een buitenlander. Dit is overigens niet iets van de laatste jaren, nee, dat proces is al aan de gang sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Vroeger waren het hoofdzakelijk Amerikanen en Australiers die met een Filipijnse trouwden. Sinds zo'n 30 jaar heeft de Filipijnse vrouw echter ook heel veel belangstelling voor een Europese man. In het begin waren dat hoofdzakelijk Duitsers, Zwitsers, Italianen en Oostenrijkers, de laatste 25 jaren zijn er echter veel Filipijnse meisjes/vrouwen getrouwd met mannen uit de Scandinavische landen en Engeland maar ook heel veel met Nederlanders en Belgische mannen. Zeer interessant voor u is wellicht dat "uiterlijk" schoon op de Filipijnen anders wordt beoordeeld dan hier in Europa. Westerse mannen worden over het algemeen knap gevonden omdat ze een lichte huidskleur hebben en een mooie lange neus hebben. Dat laatste is geen fabeltje, het is echt waar ! Meestal geeft de Filipijnse haar voorkeur aan een oudere, rijpere man, een leeftijdsverschil van 10 tot 30 jaar is eerder regel dan uitzondering. De jongere meisjes (18 tot 20 jaar) prefereren soms een kleiner leeftijdsverschil. Toch komt het vaak voor dat een meisje van 18 of 20 jaar met een buitenlander van ca. 40 of 50 jaar is getrouwd. De Filipina past zich, over het algemeen, heel gemakkelijk aan. Zij is beslist niet veeleisend, zeer trouw, erg lief, zorgzaam en vlijtig. Eenmaal in Nederland / België of een ander Europees land, kan ze aanvankelijk problemen hebben met de kou, het gemis van haar familie, de vreemde taal (de meeste kennen echter goed engels) en het andere eten. Maar, na betrekkelijk korte tijd, mede afhankelijk van de opvang die de man haar geeft, voelen ze zich al gauw thuis. Een grote hulp daarbij kan zijn als er wat contacten worden gelegd met reeds in Nederland verblijvende Filipina's en men b.v. ook samen lid wordt van een Filipijnse vereniging. Alhoewel de Filipina zich ook snel aan het andere eten aan kan passen, is het toch raadzaam, vooral in het begin, zoveel mogelijk te trachten Filipijns te eten. Rijst is overal te koop, evenals vis, garnalen, kip etc. Dit kan er tevens toe bijdragen dat de Filipina zich gauw thuis zal voelen. Veel producten vanuit de Filippijnen zijn te koop in de hier aanwezige Chinese toko’s. Ook zijn er in Nederland en België specifieke Filippijnse toko’s aanwezig. Indien u gebruik maakt van mijn bureau, krijgt u tevens een lijst met de namen en adressen van Filippijnse toko’s in Nederland en / of België.
Welkom,
WELKOM
ELGE relatiebemiddeling  Kemphaanstraat 12, 3742 V.H. Baarn, Nederland. Telefoon: 0355425154 Mobiel: 0683361311 www.elgerelatiebemiddeling.nl e-mail: mail@elgerelatiebemiddeling.nl e-mail: elgrelatiebemiddeling@hotmail.com bankrekening ( IBAN ): NL26 INGB 0663 2710 02  (BIC) INGBNL2A t.n.v. E.R. Miao, Baarn, Nederland.
    (c) Elizabeth Miao